dimecres, 21 de desembre de 2011

UNA MICA DE TOT SOBRE EL PARLAMENTEl Parlament és la institució que representa el poble de Catalunya, la qual cosa el situa en una posició central en el sistema institucional de l'autogovern de Catalunya.
·         El Parlament té una Presidència, una Mesa i una Diputació Permanent i funciona en ple i en comissions; té la potestat legislativa, aprova els pressupostos, impulsa i controla l'acció política i de govern i compleix altres funcions.
·         L'edifici del Palau del Parlament és l'antic arsenal de la Ciutadella. Aquesta fortalesa, de planta pentagonal, mai no va servir per a defensar la ciutat de Barcelona contra un exèrcit. En canvi, demostrà una gran utilitat per a reprimir el poble català.
Una de les funcions més clàssiques dels parlaments és la legislativa, és a dir, la d'aprovar lleis. Habitualment les lleis neixen d'una proposta que fa el Govern, i llavors el text inicial s'anomena projecte de llei. També poden néixer d'una proposta que fa un grup parlamentari o un conjunt de membres del Parlament.
El Parlament de Catalunya, en representació del poble, vetlla pel bon govern de la nació. Això comporta el poder de crear i fer caure el Govern, i de criticar-ne, controlar-ne i orientar-ne l'actuació política i administrativa. En primer lloc, el Parlament crea i manté el Govern.
Les lleis de Catalunya li encomanen, a més, l’elecció de la totalitat o d’una part dels membres de les institucions més importants de la Generalitat i d’altres organismes, principalment quan han de reflectir el pluralisme social i polític.
El Parlament exerceix la part més important de les seves competències en l’àmbit de Catalunya, però participa també en l’activitat dels òrgans centrals de l’Estat.
Correspon al Parlament la designació dels senadors que han de representar la Generalitat en el Senat, que la Constitució configura com a cambra de representació de les nacionalitats i les regions que integren l’Estat. Ambdós procediments permeten al Parlament de contribuir a la creació d’un sistema legislatiu d’abast més ampli que l’estricament català.
 Irene Salvador.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada